Privacybeleid en AVG

Close Up Adca, gevestigd aan Industriestraat 11, 6135 KE Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Close Up Adca

Industriestraat 11 6135 KE Sittard
T. +31 6 122 048 80

Cloë Notten is de Functionaris Gegevensbescherming van Close Up Adca.  Zij is te bereiken via 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Close Up Adca verwerkt persoonsgegevens  van haar cliënten/leerlingen en hun ouders/verzorgers hierna te noemen “Opdrachtgever” doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam van de ouder(s)/verzorger(s)
 • Voor- en achternaam van de cliënt/leerling
 • Geslacht cliënt/leerling
 • Geboortedatum cliënt/leerling
 • Adresgegevens Opdrachtgever
 • Telefoonnummer van cliënt/leerling
 • Telefoonnummer van Opdrachtgever
 • E-mailadres Opdrachtgever
 • Inloggegevens magister of soortgelijk platform (leerlingvolgsysteem) van de cliënt/leerling
 • Gegevens van het leerlingvolgsysteem  van de cliënt/leerling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat Close Up Notten en haar medewerkers inzicht heeft in de studieresultaten en schoolopdrachten van de leerlingen. Inloggen op Magister of een andere methode van inloggen op schoolgegevens is noodzakelijk. Close up Notten en haar medewerkers  zullen deze gegevens vertrouwelijk behandelen en indien noodzakelijk in een beveiligde omgeving opslaan en verwijderen na beëindiging van de overeenkomst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Close Up Adca verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het toezenden van de facturen en afhandelen van uw betaling
 • De Opdrachtgever te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om deze te informeren en onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • De cliënt/leerling  te kunnen bellen of appen indien dit nodig is om deze te informeren en onze dienstverlening uit te voeren
 • Inzicht te krijgen in de studieresultaten en schoolopdrachten van de leerlingen om de juiste diensten te kunnen leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Close Up Adca bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens vanuit Magister of soortgelijk platform en studieresultaten worden verwijderd na beëindiging van de overeenkomst. Naam- adres- woonplaats- en communicatiegegevens worden verwijderd binnen 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Close Up Adca verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Close Up Adca gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen behalve indien deze gegevens bewaard moeten blijven als gevolg van wettelijke bepalingen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Close Up Adca en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Close Up Adca wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Close Up Adca neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via . Close Up Adca heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– Gebruik van wachtwoorden, gecombineerd met 2-staps verificatie voor het inloggen op deze website.

– Dagelijkse backups van website en gegevens

Close Up Adca

1 januari 2023